Elinstallation

Installationer av belysning och elskåp för bostadshus och industrier.

Örebroelektrikerna är en erfaren elektriker belägen centralt i Örebro. Vi servar stora som små kunder i angränsande län. Bolaget består av 6st väl erfarna elektriker. Vi urskiljer oss genom att vara tillgängliga för våra kunder och lära oss deras verksamhet. På så sätt jobbar vi nära kund och kan självgående sköta service och underhåll.

Våra kunder är industriföretag, fastighetsbolag, Örebro kommun med mera.

Inom elinstallation gör vi det mesta som: hembelysning, elskåp och elcentraler, gatubelysning, belysningssensorer samt mycket mer.

Anlita Örebroelektrikerna!